Mitkä ovat yleisimmät anturit älykodissa?

Ns. älykäs koti on itse asiassa käsite koko perheen järjestelmästä, joka koostuu erilaisista suurista ja pienikokoisista älykkäistä anturilaitteista.Katsotaanpa älykodeissa yleisesti käytettyjä antureita.

Lämpötila- ja kosteusanturi
Lämpötila- ja kosteusanturi voi havaita ilman lämpötilan ja kosteuden tietyn tunnistuslaitteen kautta ja tietyn säännön mukaan muuntaa sen sähköiseksi signaaliksi tai muuhun vaadittuun muotoon tiedon tulostamiseksi.Lämpötila- ja kosteusanturia käytetään aina, kun se on tarpeen lämpötilan ja kosteuden valvomiseksi.Se ei liity pelkästään kotiympäristön laatuun, vaan myös läheisesti ihmisten terveyteen.Sen voidaan sanoa olevan älykkään kodin tärkeä osa.

Infrapuna-anturi
Infrapunasensori on infrapunaa väliaineena käyttävä mittausjärjestelmä, joka hyödyntää pääasiassa infrapunasäteilyn ja aineen vuorovaikutuksen aiheuttamia fyysisiä vaikutuksia.Älykkään kodin teollisuudessa se käyttää useimmissa tapauksissa tämän vuorovaikutuksen tuomia sähköisiä ja fyysisiä vaikutuksia toteuttaakseen sähkölaitteiden avaamisen ja sulkemisen infrapunakytkimillä.Infrapuna-anturit ovat jo olleet valtavassa roolissa älykotiteollisuuden käytännössä.Ilmaisulaitteiden ja muiden tekniikan osien parantamisen myötä se myös lisää suorituskykyä ja herkkyyttä tulevaisuudessa, mikä luo vankan perustan korkeammalle älykkyydelle.Perusteet.

Virta-anturi
Virta-anturi on tunnistuslaite, joka voi havaita mitatun virtatiedon ja muuntaa havaitun tiedon sähköisiksi signaaleiksi, jotka täyttävät tietyt standardit tai muut vaaditut ulostulomuodot tiettyjen sääntöjen mukaisesti.Se voi automaattisesti havaita ja näyttää virran, ja siinä on automaattinen suojaustoiminto ja edistyneempi älykäs ohjaus, kun ylivirtaa, ylijännitettä ja muita vaarallisia tilanteita ilmenee.

PM2.5 anturi
Viime vuosina ihmiset ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota savusumuun, ja myös sisätilojen PM2,5-pitoisuudesta on tullut tärkeä sisäilman laatuun vaikuttava indikaattori.Ihmisten ympäristönsuojelu- ja terveystietoisuuden lisääntyessä myös PM2,5-hiukkasten seuranta älykodin järjestelmissä on tullut välttämättömäksi ja tärkeäksi tehtäväksi.

Oven anturi
Ovien magneettisensorien avulla voidaan havaita, onko ovia, ikkunoita, laatikoita jne. avattu tai siirretty laittomasti.Tällainen anturi asennetaan yleensä oveen tai ikkunaan tunnistamaan oven ja ikkunan kytkimet, ja sitä käytetään yhdessä muiden älykkäiden turvatuotteiden kanssa estämään ulkoisten tunkeutumisten esiintyminen.Se koostuu oven magneetin päärungosta ja kestomagneetista.Kun nämä kaksi on erotettu toisistaan ​​tietyllä etäisyydellä, oven magneettinen anturi lähettää radiosignaalin järjestelmäterminaaliin hälyttämään.

Kaasupitoisuus anturi
Kaasunturi on laite, joka muuntaa tiedot, kuten kaasun koostumuksen ja pitoisuuden, henkilökunnan, instrumenttien, tietokoneiden jne. käyttökelpoiseksi tiedoksi, ja se on myös tärkeä tunnistusmenetelmä älykkäille kodeille.Kotielämässä palava kaasu ja saastuttava kaasu ovat tärkeitä ihmisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä.Älykodeissa kaasupitoisuusantureita voidaan käyttää vaarallisten kaasujen analysointiin, jotta voidaan ottaa käyttöön kohdennettuja ohjausstrategioita.Tämä on myös tärkeä linkki perhe-elämän turvallisuuden ylläpitämiseen ja vaarojen poistamiseen ennen niiden ilmenemistä.


Postitusaika: 22.1.2022